Laipni lūdzam Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla krimināllietās (EJN) tīmekļa vietnē


Laipni lūdzam Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla krimināllietās (EJN) tīmekļa vietnē, kas ir veltīta starptautiskās tiesiskās sadarbības krimināllietās dalībniekiem. EJN ir kontaktpunktu tīkls sadarbības veicināšanai un tiešu sakaru izveidošanai starp ES dalībvalstu tiesu iestādēm. EJN tīmekļa vietne piedāvā atbilstošus e-rīkus, kas nepieciešami tīkla darbībai un sadarbības veicināšanai. Tīmekļa vietne satur citu praktisku informāciju, tostarp par sadarbību ar ES kandidātvalstīm un asociētajām valstīm, kā arī citām trešajām valstīm un tiesiskās sadarbības tīkliem. EJN kontaktpunkti, prokurori, tiesneši un citi juridiskie speciālisti šajā vietnē atradīs vērtīgu informāciju un rīkus.

 

Tiesiskās atlants

Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla Tiesu atlants palīdzēs jums atrast kompetento iestādi, ar kuru jums atkarībā no vajadzīgā sadarbības veida (pasākuma) jāsazinās, lai lūgtu tiesisko sadarbību krimināllietās.

 

Fiches Belges

Fiches Belges ir rīks, kas sniedz praktisku informāciju par konkrētiem pasākumu kopumiem, uz ko attiecas tiesiskā sadarbība krimināllietās.

Fiches Belges palīdz:

     • pārbaudīt, vai pasākums ir piemērojams konkrētajā valstī

     • pārbaudīt, kura valoda ir jālieto sadarbības lūgumā;

     • vispārīgi apskatīt, kāda informācija ir jāiekļauj lūgumā;

     • salīdzināt pasākumus divās valstīs.

 

Kompendijs

Kompendijs ir rīks, ar kuru sagatavo tādus tiesiskās sadarbības lūgumus kā

     • Eiropas izmeklēšanas rīkojums;

     • Eiropas apcietināšanas orderis.

Tas palīdz praktizējošiem juristiem

     • aizpildīt lūguma veidlapu, nodrošinot, ka tiek ievadīta visa nepieciešamā informācija;

     • importēt kompetentās izpildes iestādes adresi utt.;

     • pievienot savas organizācijas/iestādes logotipu un oficiālo adresi.

Veidlapas ir pieejamas visās ES valodās.

 

Juridiskā bibliotēka

Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla krimināllietās Juridiskā bibliotēka ir izveidota, lai nodrošinātu praktizējošiem juristiem piekļuvi visiem pieejamajiem dokumentiem, kas saistīti ar ES tiesību aktiem, kuri ir nozīmīgi tiesu iestāžu sadarbībā krimināllietās.
Juridiskajai bibliotēkai ir arī sadaļa Īstenošanas statuss par dažādiem tiesību aktiem, ko piemēro tiesu iestāžu sadarbībā krimināllietās. Tajā ir atrodama informācija ne tikai par situāciju dažādās dalībvalstīs, bet arī ziņas (ja ir pieejamas) par spēkā stāšanās datumu, valstu tiesību aktiem, kā arī saites uz oficiāliem paziņojumiem un papildu informāciju.

 

EJN reģistrs

EJN reģistrā ir dokumenti, kas attiecas uz EJN: sanāksmju protokoli, prezentācijas, EJN publikācijas utt.

 

Kontaktpunkti

EJN mājaslapas EJN kontaktpunktu sadaļā ir informācija par vairāk nekā 400 EJN kontaktpunktiem. Ņemot vērā sadaļas raksturu, tā ir aizsargāta ar paroli. Piekļuvi dalībvalstu tiesu iestādēm var nodrošināt vai nu ar EJN kontaktpunktu starpniecību attiecīgajā dalībvalstī, vai ar EJN sekretariāta starpniecību.

 

Sadarbība ar trešām valstīm un tiesiskās sadarbības tīkliem

Papildus ciešai sadarbībai ar ES kandidātvalstīm un asociētajām valstīm Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls ir izveidojis arī sadarbību ar citiem tiesiskās sadarbības tīkliem un vairākām valstīm visā pasaulē ārpus ES.
ETST tīmekļa vietnes sadaļā “Sadarbība ar trešām valstīm un tiesiskās sadarbības tīkliem” ETST kontaktpunktiem tiešsaistē ir pieejama šo tiesiskās sadarbības tīklu un trešo valstu kontaktpunktu kontaktinformācija. Tādēļ ETST kontaktpunkti var palīdzēt valstu iestādēm arī gadījumos, kad ir nepieciešama sadarbība ārpus ES.

 

Papildu sadaļas

EJN tīmekļa vietnē ir daudz citu sadaļu, kas jūs interesē. Vietne sniedz pārskatu par gaidāmajām EJN sanāksmēm sadaļā “Notikumi”, seko jaunākajiem notikumiem sadaļā “Jaunumi”, tai ir vairākas lapas par pašu EJN un daudz kas cits. Mēs aicinām jūs pārlūkot un atklāt vietni un ceram, ka atradīsiet meklēto informāciju!

  • © 2017 ETST.Visas tiesības paturētas