EIH Titkársága


Küldetésünk

Az EIH-határozat 2. cikkének (8) bekezdésében foglaltakkal összhangban az Európai Igazságügyi Hálózat rendelkezik egy tikársággal, amely felel a hálózat igazgatásáért.

A 2003/659/IB tanácsi határozattal és az Eurojust megerősítéséről szóló, 2008. december 16-i 2008/426/IB tanácsi határozattal módosított, a bűnözés súlyos formái elleni fokozott küzdelem céljából az Eurojust létrehozásáról szóló, 2002. február 28-i 2002/187/IB tanácsi határozat (a továbbiakban: Eurojust-határozat) 25a. cikkének (b) bekezdése szerint az EIH titkársága az Eurojust személyzetének részét képezi, azonban különálló szervezeti egységként működik. Az Eurojust megerősítéséről szóló, 2008. december 16-i 2008/426/IB tanácsi határozat (20) bekezdésével összhangban a titkárság önálló.
Az Európai Igazságügyi Hálózat igazgatási szerveként az EIH számára a szükséges szakmai tapasztalatot, előzményeket és folytonosságot biztosító EIH-titkárság feladatai közé tartoznak többek közt az alábbiak:

• az EIH megfelelő igazgatásának biztosítása annak érdekében, hogy az EIH-kapcsolattartói el tudják látni feladataikat és megőrizzék az EIH identitását;

• az EIH információs rendszerének/weboldalának létrehozása, fenntartása és fejlesztése;

• az EIH tevékenységeihez kapcsolódó dokumentumok elkészítése (beleértve az EIH-határozat 13. cikkében meghatározott jelentéseket);

• általános, naprakész nyilvántartás fenntartása az EIH-n belüli projektekről és döntésekről;

• segítségnyújtás az Európai Unió Tanácsának elnökségét betöltő tagállam számára az ülések szervezésével kapcsolatban;

• az EIH-t érintő kihívásokkal, eredményekkel, nehézségekkel vagy bármilyen más, általános érdeklődésre számot tartó kérdésekkel kapcsolatos információ megosztása az EIH-kapcsolattartókkal rendszeres konzultáció formájában (pl. hírlevélen keresztül);

• cselekvési tervek tervezeteinek készítése az EIH új és folyamatban lévő projektjei esetében a nemzeti kapcsolattartókkal való konzultációt követően;

• kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás a bűnügyi esetekben folytatott igazságügyi együttműködés terén működő egyéb szervezetekkel az EU-n belül és kívül; valamint

• az EIH előmozdítása, beleértve az EIH bemutatását üléseken, konferenciákon vagy az EU-n belül vagy kívül harmadik országokból származó partnerek vagy nemzetközi szervezetek által szervezett egyéb rendezvényeken.Elképzelésünk

Az EIH titkárságának rendelkeznie kell saját identitással, valamint nem pusztán arra kell képesnek lennie, hogy az Európai Unió Tanácsának elnökségét betöltő tagállammal szorosan egyeztetve és együttműködve képviselje az EIH-t, és elvégezze az EIH-határozatban előírt feladatait, hanem arra is, hogy előretekintő legyen, azonosítsa azokat az új területeket, amelyekre az EIH fókuszálhat, vagy amelyekben részt vehet, kihasználja a stratégiai helyzetét, és továbbítsa a nemzetközi igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos naprakész információkat a nemzeti kapcsolattartók részére. A fenti okok miatt és fontos feladatai teljesítése érdekében az EIH-titkárságot minden szükséges eszközzel fel kell szerelni, beleértve az emberi, pénzügyi és egyéb anyagi erőforrásokat.

 

EJN Secretariat

Johan de Wittlaan 9
2517 JR The Hague
The Netherlands
Fax: +31 (0) 70 412 5570


 

Ola Löfgren
Secretary to the EJN

(Head of EJN Secretariat)


 

+31 (0) 70 412 5575
olofgren@eurojust.europa.eu

Ianina Gabriela Lipara
EJN Secretariat Coordinator

 

+31 (0) 70 412 5571
ilipara@eurojust.europa.eu

Maija Andrijauska
Seconded National Expert

 

 
+31 (0) 70 412 5607
mandrijauska@eurojust.europa.eu

Ele-Marit Eomois
Legal Specialist

 

 +31 (0) 70 412 5576
eeomois@eurojust.europa.eu

Anna Baldan
Legal Specialist
+31 (0) 70 412 5852
abaldan@eurojust.europa.eu

Deyana Dyankova
Legal Assistant

+31 (0) 70 412 5549
ddyankova@eurojust.europa.eu

  • ® 2020 EJN. Minden jog fenntartva