EJN:n sihteeristö


Tehtävä 

EJN:n päätöksen 2(8) artiklan mukaisesti EJN:n sihteeristö on vastuussa EJN:n hallinnosta.

EJN:n sihteeristö muodostaa osan Eurojustin henkilöstöä, mutta toimii erillisenä yksikkönä, mikä perustuu neuvoston päätökseen Eurojust-yksikön perustamisesta vakavan rikollisuuden torjunnan tehostamiseksi (2002/187/YOS), tehty 28.2.2002, 25 a (b) artiklaan ottaen huomioon muutokset neuvoston päätöksellä 2003/659/JHA ja neuvoston päätöksellä 2008/426/JHA, tehty 16.12.2008, koskien Eurojustin vahvistamista (jäljempänä “Eurojust-päätös”). Sihteeristön asema on autonominen, kuten on mainittu Eurojust-päätöksen 20  kappaleessa.

EJN:n hallinnollisena elimenä sihteeristö tarjoaa EJN:lle tarvittavaa ammattimaista kokemusta, historiaa ja jatkuvuutta. Sihteeristön tehtäviin sisältyvät käytännössä mm. seuraavat:

 

  • EJN:n asianmukaisen hallinnon varmistaminen tarkoituksena antaa EJN:n yhteysviranomaisille mahdollisuus tehtäviensä täyttämiseen ja EJN:n identiteetin ylläpitämiseen;
  • EJN:n informaatiojärjestelmän/verkkosivuston perustaminen, ylläpito ja kehittäminen;
  • EJN:n toimintoihin liittyvien asiakirjojen laatiminen  (mukaan lukien EJN-päätöksen 13 artiklassa mainitut raportit);
  • EJN:n puitteissa toteutettujen projektien ja tehtyjen päätösten kirjaaminen;
  • tuen tarjoaminen puheenjohtajavaltioille koskien kokousten järjestämistä;
  • informaation jakaminen koskien haasteita, saavutuksia, vaikeuksia ja muita yleisiä EJN:ää kiinnostavia asioita pitämällä yhteyttä EJN:n yhteysviranomaisiin (esim. uutislehtisen avulla);
  • toimintasuunnitelmien valmistelu EJN:n uusia ja vireillä olevia projekteja varten kansallisten yhteyshenkilöiden kanssa käytyjen konsultointien jälkeen;
  • suhteiden rakentaminen ja ylläpito muiden elimien ja rakenteiden kanssa rikosoikeudellisen yhteistyön alueella rikollisuutta koskevissa asioissa EU:n puitteissa ja ulkopuolella sekä
  • EJN:n toiminnan esitteleminen, mukaan lukien esitykset EJN:n kokouksissa, konferenssit tai muut tapahtumat, jotka on järjestetty EU:n puitteissa tai sen ulkopuolella kolmansien maiden tai kansainvälisten organisaatioiden kanssa.

 

Visio

EJN:n sihteeristöllä on oma identiteettinsä, jotta se pystyisi edustamaan EJN:ää konsultoiden ja yhteistyössä sen jäsenvaltion kanssa, joka toimii neuvoston puheenjohtajana ja täyttämään tehtävänsä EJN:n päätöksen mukaisesti. Sillä on myös visio sellaisten uusien alueiden tunnistamiseksi, joissa EJN voi olla mukana tai joihin se voi keskittyä käyttäen hyväksi strategista asemaansa ja lähettämällä kansallisille yhteyshenkilöille päivitettyä informaatiota kansainvälisen oikeudellisen yhteistyön alueen tapahtumista. Näistä syistä EJN:n sihteeristöllä on oltava käytettävänään kaikki mahdolliset välineet, joita tarvitaan sen tärkeiden tehtävien täyttämiseksi, mukaan lukien henkilöstö- ja taloudelliset resurssit sekä muuta aineelliset resurssit.EJN Secretariat

Johan de Wittlaan 9
2517 JR The Hague
The Netherlands
Fax:  +31 (0) 70 412 5570

 

Ola Löfgren
Secretary to the EJN

(Head of EJN Secretariat)


 

+31 (0) 70 412 5575
olofgren@eurojust.europa.eu

Ianina Gabriela Lipara
EJN Secretariat Coordinator

 

+31 (0) 70 412 5571
ilipara@eurojust.europa.eu

Maija Andrijauska
Seconded National Expert

 

 
+31 (0) 70 412 5607
mandrijauska@eurojust.europa.eu

Ele-Marit Eomois
Legal Specialist

 

 +31 (0) 70 412 5576
eeomois@eurojust.europa.eu

Anna Baldan
Legal Specialist
+31 (0) 70 412 5852
abaldan@eurojust.europa.eu

Deyana Dyankova
Legal Assistant

+31 (0) 70 412 5549
ddyankova@eurojust.europa.eu

  • © 2017 EJN. Kaikki oikeudet pidätetään.