Tervetuloa Euroopan oikeudellisen verkoston (EJN) verkkosivustolle


Tervetuloa Euroopan oikeudellisen verkoston (EJN) verkkosivustolle, joka on tarkoitettu toimijoille, jotka tekevät kansainvälistä oikeudellista yhteistyötä rikosasioissa. EJN on yhteysviranomaisten verkosto, joka mahdollistaa yhteistyön ja suorat yhteydet EU:n jäsenvaltioiden oikeusviranomaisten välillä. EJN:n verkkosivusto tarjoaa asianmukaiset sähköiset työkalut verkoston toimintaa ja yhteistyön järjestämistä varten. Verkkosivustolla on myös muuta hyödyllistä tietoa, joka koskee esimerkiksi yhteistyötä EU:n ehdokasmaiden ja assosioituneiden maiden sekä muiden kolmansien maiden ja oikeudellisten verkostojen kanssa. Tältä verkkosivustolta EJN:n yhteysviranomaiset, syyttäjät, tuomarit ja muut oikeusalan toimijat löytävät arvokkaita tietoja ja työkaluja.

 

Oikeudellinen kartasto

Euroopan oikeudellisen verkoston sivuilla oleva oikeudellinen kartasto auttaa löytämään toimivaltaisen viranomaisen, jolle rikosoikeudellisissa asioissa tehtävää yhteistyötä koskeva pyyntö on toimitettava, sen mukaan, millaisesta toimenpiteestä on kyse.

 

Fiches Belges

Fiches belges -välineeseen on koottu käytännön tietoja eri toimenpiteistä, jotka kuuluvat rikosoikeuden alalla tehtävän oikeudellisen yhteistyön piiriin.

Sen avulla voidaan

     • tarkistaa, onko tietty toimenpide käytössä tietyssä maassa;

     • selvittää, millä kielellä yhteistyöpyyntö on laadittava;

     • tarkistaa yleisesti, mitä tietoja pyynnössä on annettava;

     • verrata toimenpiteitä kahden maan välillä.

 

Compendiumin

Compendiumin avulla voidaan laatia erilaisia oikeudellista yhteistyötä koskevia pyyntöjä, kuten

     • eurooppalainen tutkintamääräys tai;

     • eurooppalainen pidätysmääräys.

Compendiumin avulla oikeusalan toimijat voivat

     • täyttää pyyntöä koskevan lomakkeen niin, että siinä on varmasti kaikki tarvittavat tiedot;

     • lisätä lomakkeeseen täytäntöönpanosta vastaavan viranomaisen yhteystiedot;

     • lisätä lomakkeeseen oman organisaationsa/viranomaisen logon ja viralliset yhteystiedot.

Lomakkeet ovat saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä.

 

Oikeudellinen kirjaston

Euroopan oikeudellisen verkoston rikosoikeudellisen kirjaston tarkoituksena on antaa oikeusalan ammattilaisten käyttöön kaikki mahdolliset asiakirjat, jotka koskevat rikosoikeudelliseen yhteistyöhön liittyviä EU:n välineitä.
Kirjastossa selostetaan myös eri välineiden täytäntöönpanotilannetta. Tässä osiossa on eri jäsenvaltioita koskevan täytäntöönpanotilanteen lisäksi tietoja säädösten voimaantulosta ja täytäntöönpanoa koskevasta kansallisesta lainsäädännöstä sekä linkkejä virallisiin ilmoituksiin ja lisätietoihin.

 

EJN tietokanta

EJN tietokanta sisältää asiakirjoja liittyen EJN:ään: kokousten pöytäkirjoja, esityksiä, julkaisuja ym.

 

Yhteyshenkilöt

EJN:n yhteyshenkilö-osio sisältää yli 400 yhteyshenkilön yhteystiedot, minkä johdosta se on suojattu salasanalla. Jäsenvaltion oikeushallinnossa työskentelevä voi saada pääsyn osioon joko EJN-yhteyshenkilöltä tai EJN-sihteeristöltä.

 

Yhteistyö EU:n ulkopuolisten maiden ja oikeudellisten verkostojen kanssa

Euroopan oikeudellisella verkostolla on tiiviit suhteet paitsi EU:n jäsenyyttä hakeneisiin ehdokasmaihin ja eräisiin sen toimintaan osallistuviin Euroopan maihin myös muihin oikeudellisiin verkostoihin ja useisiin EU:n ulkopuolisiin maihin eri puolilla maailmaa.
Euroopan oikeudellisen verkoston sivuilla olevaan osioon Yhteistyö EU:n ulkopuolisten maiden ja oikeudellisten verkostojen kanssa on koottu verkoston yhteysviranomaisia varten näiden oikeudellisten verkostojen ja EU:n ulkopuolisten maiden yhteysviranomaisten yhteystiedot. Näin verkoston yhteysviranomaiset voivat avustaa kansallisia viranomaisia myös silloin, kun on tarve tehdä yhteistyötä EU:n ulkopuolella.

 

Muut osiot

EJN-sivustossa on paljon muitakin osioita, jotka saattavat kiinnostaa sinua. "Tapahtumat" -osiossa saa yleisnäkemyksen tuleviin EJN-kokouksiin, "Uutiset" -osiossa voi seurata viimeaikaista kehitystä, lisäksi on lukuisia sivuja itse EJN:stä ja paljon muuta. Kutsumme sinut selaamaan sivuja ja löytämään tarvitsemasi tiedon!

  • © 2017 EJN. Kaikki oikeudet pidätetään.