Lisää tietoja EJN:stä


Euroopan oikeudellinen verkosto (EJN) on kansallisten yhteysviranomaisten verkosto, joka mahdollistaa rikosasioihin liittyvän oikeudellisen yhteistyön. EJN perustettiin yhteisellä toiminnalla 98/428/YOS 29 päivältä kesäkuuta 1998, neuvoston 28 päivänä huhtikuuta 1997 hyväksymän järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa koskevan toimintasuunnitelman suosituksen nro 21 täyttämiseksi.

Joulukuussa 2008 astui voimaan uusi oikeusperusta, neuvoston päätös 2008/976/YOS, tehty 16 päivänä joulukuuta 2008, Euroopan oikeudellisesta verkostosta (jäljempänä ”EJN-päätös”), joka vahvisti EJN:n oikeudellista asemaa vuoden 1998 hengen säilyttäen.

EJN koostuu jäsenvaltioiden yhteysviranomaisista, joita kukin jäsenvaltio on nimittänyt kansainvälisestä oikeudellisesta yhteistyöstä vastuussa olevien keskeisten viranomaisten sekä muiden kansainvälisen oikeudellisen yhteistyön alalla erityisiä velvollisuuksia omaavien oikeusviranomaisten ja muiden toimivaltaisten viranomaisten keskuudesta.

EJN-päätöksessä yhteysviranomaiset määritellään ”aktiivisiksi välittäjiksi”, joiden pääasiallisena tehtävänä on helpottaa jäsenvaltioiden välistä oikeudellista yhteistyötä erityisesti vakavan rikollisuuden vastaisessa toiminnassa. Näin ollen ne avustavat toimivaltaisten viranomaisten välisten suorien yhteyksien luomisessa ja toimittavat tarvittavat oikeudelliset ja käytännön tiedot, jotta nämä voivat valmistella oikeudellista yhteistyötä koskevan pyynnön tai tehostaa yleensä oikeudellista yhteistyötä.

Lisäksi EJN:n yhteysviranomaiset osallistuvat oikeudellista yhteistyötä koskevien koulutustilaisuuksien järjestämiseen ja edistämiseen.

Kukin jäsenvaltio on nimittänyt EJN:n yhteysviranomaisten joukosta kansallisen yhteyshenkilön, joka vastaa koordinoinnista. Jokaisessa jäsenvaltiossa on myös tekninen yhteyshenkilö, joka varmistaa, että EJN:n verkkosivustolla tarjotaan ja päivitetään tietoja, EJN:n sähköiset työkalut mukaan lukien.

EJN:llä on Eurojustin tiloissa Haagissa sihteeristö, joka vastaa EJN:n hallinnosta. EJN:n sihteeristö varmistaa verkoston toimivuuden ja jatkuvuuden.

  • © 2017 EJN. Kaikki oikeudet pidätetään.