Dates and Places


Plenarmøder inden for rammerne af Det Europæiske Retlige Netværk

Plenarmøder i medlemsstaterne

For the dates of the meetings and links to meeting  documents, see the English language version of this page.

 

EJN afholder mindst tre plenarmøder hvert år.

Formålet med plenarmøder   er:

  • at give kontaktpunkterne mulighed for at lære hinanden at kende og udveksle erfaringer, især om, hvordan netværket fungerer
  • at være et forum for drøftelse af de praktiske og juridiske problemer, som medlemsstaterne er stødt på i forbindelse med det retlige samarbejde, navnlig for så vidt angår gennemførelsen af de foranstaltninger, der er vedtaget af Den Europæiske Union.

To af plenarmøderne er organiseret af medlemsstaten, der varetager formandskabet for Rådet (ved udløbet af hvert semester). Disse møder gør det muligt for kontaktpunkterne at møde repræsentanterne for myndighederne i værtsmedlemsstaten og udveksle erfaringer omkring retligt samarbejde i kriminalsager. Til disse plenarmøder er mindst tre kontaktpunkter per medlemsstat, to kontaktpunkter fra kandidatlandene og et kontaktpunkt fra associerede lande og fra partnerlande inviteret, såvel som observatører.

 


Plenarmøder i Haag - regelmæssigt møde

For the dates of the meetings and links to meeting  documents, see the English language version of this page.

 

En gang om året (februar eller marts) afholdes plenarmødet hos Eurojust i Haag, det såkaldte regelmæssige møde. To EJN-kontaktpunkter er inviteret til det regelmæssige møde. Det regelmæssige møde har et andet formål og en anden rolle sammenlignet med de to plenarmøder, der er organiseret i medlemsstaterne. Det er dedikeret til praktiske og organisatoriske sager fra EJN eller nye initiativer om retligt samarbejde.

 


Møder mellem nationale Korrespondenterne (NCM)

For the dates of the meetings and links to meeting  documents, see the English language version of this page.

   

EJN-nationale korrespondenter, ansvarlige for den interne funktion af netværket, skal mødes mindst en gang om året. Formålet med NCM er at sikre en detaljeret undersøgelse og diskussion af aktiviteterne i EJN i forbindelse med den følgende fremlæggelse af forslag til plenarmødet i EJN for endelig godkendelse. NCM afholdes normalt i oktober hos Eurojust i Haag.

 


Møder mellem Korrespondenterne tekniske aspekter (TCM)

For the dates of the meetings and links to meeting  documents, see the English language version of this page.

Korrespondenterne for Det Europæiske Retlige Netværks tekniske aspekter holder møde på ad hoc-basis mindst en gang om året samt i det omfang, medlemmerne finder det hensigtsmæssigt. Formålet med TCM er at sikre, at informationen leveres til og opdateres på EJN-websiten. TCM afholdes normalt i marts hos Eurojust i Haag.

 


Regionale og nationale EJN-møder 

Hvert år organiseres regionale og nationale EJN-møder i medlemsstaterne. Det overordnede formål med møderne er at forbedre funktionen af EJN-kontaktpunkterne og det retlige samarbejde i almindelighed og for at øge opmærksomheden omkring EJN.

Regionale møder involverer kontaktpunkter fra tre eller flere medlemsstater og fokuserer på problemer, som har en særlig regional karakter. 

Nationale møder samler kontaktpunkterne i en medlemsstat og repræsentanter for retsvæsnet i landet for at diskutere EJN’s aktiviteter og rolle og for at anbefale brugen af netværket.

 

Click here for more information regarding the grant procedure.

 

EJN Regional and National meetings in 2021:

 
Applicant Meeting topic - summarised Member States / Countries participating Date of the meeting
Germany Misinformation and misunderstanding in the context of filling the EAW sheet AT, FR, LU, NL, PL, CH, LI 13-14 September 2021
Portugal Practical intervention of the EJN contact points as facilitators of the application of FWD 2002/584, 2008/909 and 2008/947 ES, FR, PT 4-5 November 2021
Poland The role of the EJN in facilitating cooperation in the area of freezing and confiscation of criminal assets on the basis of the regime provided by the EU Regulation 2018/1805 on the mutual recognition of freezing and confiscation orders UK liaison magistrate 11-12 October 2021
 

Møder mellem Vest Balkan-landene og kontaktpunkter i EU EJN


Formålet med disse møder er at styrke det retlige samarbejde mellem EU og Vest Balkan-landene og understøtte EJNs virke i Vest Balkan.


 

Guidelines (on the EJN meetings)

  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved