Velkommen til websitet for Det Europæiske Retlige Netværk (EJN)


Velkommen til websitet for Det Europæiske Retlige Netværk for Kriminalsager (EJN), et website som er dedikeret til aktørerne indenfor området af international retligt samarbejde i kriminalsager. EJN er et netværk af kontaktpunkter, som letter samarbejdet og etableringen af direkte kontakt mellem de retlige myndigheder I EU-medlemsstaterne. EJN-websitet tilbyder de relevante e-værktøjer, der er nødvendige for funktionen af netværket og for at lette samarbejdet. Websitet indeholder også anden praktisk information, inklusive om samarbejdet med EU-kandidat og associerede lande og andre tredjelande og retlige netværk. EJN-kontaktpunkter, offentlige anklagere, dommere og andre juridiske professionelle vil finde værdifuld information og værktøjer på dette site.

 

Retlige Atlas

Det Europæiske Retlige Netværks retlige atlas gør det muligt at finde den myndighed, der har kompetence til at behandle anmodninger om retligt samarbejde på det strafferetlige område, afhængig af hvilken type samarbejde ("foranstaltning"), der er behov for.

 

Belgiske Oversigter

De belgiske oversigter er et redskab, der indeholder praktiske oplysninger om en specifik kategori af foranstaltninger, der indgår i det retlige samarbejde på det strafferetlige område.

De belgiske oversigter kan bruges til at:

     • undersøge, om en foranstaltning kan anvendes i et bestemt land;

     • undersøge, hvilket sprog der skal benyttes ved udfærdigelsen af en anmodning om samarbejde;

     • se, hvilke almindelige oplysninger der skal medtages i anmodningen;

     • sammenligne foranstaltninger mellem 2 lande.

 

Kompendiet

Det er et redskab til at udfærdige anmodninger om retligt samarbejde såsom en:

     • Europæisk efterforskningskendelse;

     • Europæisk arrestordre.

Det kan være nyttigt, når sagsbehandlerne skal

     • udfylde anmodningsformularen for at sikre, at alle nødvendige oplysninger medtages;

     • importere adresse m.v. på den kompetente fuldbyrdende myndighed;

     • tilføje logoet og den officielle adresse på deres organisation/myndighed.

Formularerne findes på alle EU-sprog.

 

Judiske Bibliotek

Det juridiske bibliotek hos Det Europæiske Retlige Netværk i straffesager (EJN) er oprettet for at stille alle tilgængelige dokumenter i relation til EU-retsforskrifter, der er relevant for det retlige samarbejde i straffesager, til rådighed for retsvæsenets aktører.
Det juridiske bibliotek omfatter også en Status for gennemførelsen af de forskellige gældende retsforskrifter vedrørende det retlige samarbejde i straffesager. Dette afsnit indeholder ikke blot en oversigt over, hvor langt medlemsstaterne er nået med gennemførelsen, men også – hvis de foreligger – oplysninger om ikrafttrædelsesdato, national lovgivning, links til landenes lovtidende, og yderligere oplysninger.

 

EJN Viden

Fanen “EJN Viden” indeholder dokumenter tilknyttet EJN: mødereferater, præsentationer, EJN-publikationer mv.

 

Kontaktpersoner

Fanen “EJN Kontaktpersoner” indeholder kontaktoplysninger på over 400 EJN kontaktpersoner. Af hensyn til oplysningernes karakter kræver adgang til siden login/password. Medlemsstaternes judicielle myndigheder kan få adgang til siden gennem enten deres egne nationale kontaktpersoner eller EJN Sekretariatet.

Samarbejde med tredjelande og retlige netværk

Ud over det tætte samarbejde med EU-kandidatlandene og de associerede lande har Det Europæiske Retlige Netværk også kontakt med andre retlige netværk og en række ikke-EU-lande forskellige steder i verden.
Via afsnittet Samarbejde med tredjelande og retlige netværk på netværkets hjemmeside har netværkets kontaktpunkter online-adgang til kontaktoplysninger på de myndigheder, der indgår i disse retlige netværk og til kontaktpunkterne i landene udenfor EU. Netværkets kontaktpunkter kan også bistå de nationale myndigheder, når der er et behov for samarbejde udenfor EU.

 

Yderligere faner

EJNs hjemmeside indeholder mange andre interessante faner. Blandt andet giver fanen “Events” overblik over kommende møder, mens fanen “News” indeholder oplysninger om de seneste udviklinger.
Vi håber, at du vil udforske hjemmesiden, og at du finder de oplysninger du søger!

  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved