Om det Europæiske Retlige Netværk


Det Europæiske Retlige Netværk (EJN) er et netværk af nationale kontaktpunkter, der letter retligt samarbejde i kriminalsager. EJN blev oprettet ved Fælles Aktion 98/428 JHA af 29. juni 1998 for at opfylde anbefaling nr.21 i handlingsplanen til bekæmpelse af organiseret kriminalitet, som vedtaget af Rådet 28. april 1997.

I december 2008 trådte et nyt juridisk grundlag i kraft, Rådets afgørelse 2008/976/JHA af 16. december 2008 om det Europæiske Retlige Netværk (herefter ”EJN-afgørelsen”), som styrkede den juridiske status af EJN, og bevarede ånden fra 1998.

EJN består af kontaktpunkter i medlemsstaterne udpeget af hver medlemsstat blandt centrale myndigheder, der leder det internationale retlige samarbejde og de retlige myndigheder eller andre kompetente myndigheder med specifikt ansvar indenfor området for internationalt retligt samarbejde.

Den vigtigste opgave for EJN-kontaktpunkterne, som defineret af EJN-afgørelsen som ”aktive formidlere”, skal lette retligt samarbejde i kriminalsager mellem EU-medlemsstaterne, i særlig grad i forbindelse med bekæmpelse af grov kriminalitet. I den forbindelse assisterer de med etableringen af direkte kontakt mellem kompetente autoriteter og leverer juridisk og praktisk information nødvendig for at forberede en effektiv anmodning om retligt samarbejde, eller for at forbedre retligt samarbejde i almindelighed.

Desuden er EJN-kontaktpunkter involveret i og anbefaler afholdelsen af uddannelsesmøder omkring retligt samarbejde.

Blandt EJN-kontaktpunkterne har hver medlemsstat udpeget en national korrespondent, som har en koordinerende funktion. I hver medlemsstat er der også en værktøjs-korrespondent, som sikrer at informationen på EJN-websitet leveres og opdateres, inklusive elektroniske værktøjer fra EJN.

EJN har et sekretariat placeret hos Eurojust i Haag, som er ansvarlig for administrationen af EJN. EJN-sekretariatet sikrer funktionen og kontinuiteten af netværket.

  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved