Judicial Library
Search the Library
Uredba (EU) 2018/1805 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. novembra 2018 o vzajemnem priznavanju sklepov o začasnem zavarovanju in sklepov o odvzemu

Freezing and Confiscation Orders - Declarations and Notifications

Show
Share this group
Last reviewed on 27 marec 2024 by EJN secretariat
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • ® 2021 EJN. Vse pravice pridržane