Due to the recent updates of the website, please press Ctrl+F5 to reload the browser and apply the new design.
Judicial Library
Search the Library
Reference number
Name
Declaration from Sweden on the 2018/1805 EU
Origin
Ne
Publication Date
09. 12. 2020
Categories
- Notifications & Declarations
- Uredba (EU) 2018/1805 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. novembra 2018 o vzajemnem priznavanju sklepov o začasnem zavarovanju in sklepov o odvzemu
- Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzajemnem priznavanju odredb o zamrznitvi in zaplembi
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. Vse pravice pridržane