Judicial Library
Search the Library
Reference number
Name
Directive 2014/42/EU of 3 April 2014 on the freezing and confiscation of instrumentalities and proceeds of crime in the European Union
Origin
Ne
Publication Date
04/11/2020
Categories
- Uredba (EU) 2018/1805 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. novembra 2018 o vzajemnem priznavanju sklepov o začasnem zavarovanju in sklepov o odvzemu
- Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzajemnem priznavanju odredb o zamrznitvi in zaplembi
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. Vse pravice pridržane