Judicial Library
Search the Library
Okvirni sklep sveta 2003/577/PNZ z dne 22. julija 2003 o izvrševanju sklepov o zasegu premoženja ali dokazov v Evropski uniji

Freezing Orders - Notifications

Show
Share this group
Last reviewed on 8 junij 2020 by EJN secretariat
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • ® 2020 EJN. Vse pravice pridržane