Judicial Library
Search the Library
Okvirni sklep sveta z dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami

National Legislations

Show
Share this group

EAW - Notifications

Show
Share this group

CJEU case-law

Show
Share this group

National Case Law

Show
Share this group

EAW - Reports

Show
Share this group

Mutual evaluation of the EAW

Show
Share this group

EAW Statistics

Show
Share this group
Last reviewed on 28 september 2021 by EJN secretariat
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • ® 2021 EJN. Vse pravice pridržane