Judicial Library
Search the Library
Okvirni sklep sveta z dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami

National Legislations

Show
Share this group

EAW - Notifications

Show
Share this group

EAW Statistics

Show
Share this group

EAW - Reports

Show
Share this group

Mutual evaluation of the EAW

Show
Share this group

CJEU case-law

Show
Share this group

National Case Law

Show
Share this group
Last reviewed on 7 julij 2020 by EJN secretariat
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • ® 2020 EJN. Vse pravice pridržane