Judicial Library
Search the Library
Reference number
Name
Zakon o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije (ZSKZDČEU-1)
Origin
Ne
Publication Date
21. 05. 2012
Categories
- Okvirni sklep sveta z dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami
- Okvirni sklep sveta z dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. Vse pravice pridržane