Judicial Library
Search the Library
Reference number
Name
Extracts from Conclusions of Plenary meetings of the EJN concerning case-law on the EAW
Origin
Ne
Publication Date
08/01/2018
Categories
- Okvirni sklep sveta z dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami
- SKLEP SVETA 2008/976/PNZ z dne 16. decembra 2008 o Evropski pravosodni mreži
- Okvirni sklep sveta z dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. Vse pravice pridržane