Biblioteka sądowa
Search the Library
KONWENCJA ustanowiona przez Radę zgodnie z art. 34 Traktatu o Unii Europejskiej o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej

Convention of 29 May 2000 - Declarations / Reservations

Show
Share this group
Last reviewed on 14 marzec 2022 by Sekretariat EJN
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved