Biblioteka sądowa
Search the Library
Reference number
Name
Ratification Details of the Convention of 29 May 2000 on mutual assistance in criminal matters between the Member States of the European Union
Origin
Nie
Publication Date
24/11/2011
Categories
- Status of Implementation
- KONWENCJA ustanowiona przez Radę zgodnie z art. 34 Traktatu o Unii Europejskiej o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej
- KONWENCJA ustanowiona przez Radę zgodnie z art. 34 Traktatu o Unii Europejskiej o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. All Rights Reserved