Biblioteka sądowa
Search the Library
Reference number
Name
Zielona Księga w sprawie wzajemnego udostępniania przez państwa członkowskie materiału dowodowego w sprawach karnych oraz zapewnienia jego dopuszczalności
Origin
Nie
Publication Date
26/09/2014
Categories
- The Schengen Acquis - Agreement, Convention, Accession and Declarations
- KONWENCJA ustanowiona przez Radę zgodnie z art. 34 Traktatu o Unii Europejskiej o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej
- Decyzja ramowa Rady 2008/978/WSiSW z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie europejskiego nakazu dowodowego dotyczącego przedmiotów, dokumentów i danych, które mają zostać wykorzystane w postępowaniach w sprawach karnych
- The Schengen Acquis - Agreement, Convention, Accession and Declarations
- Decyzja ramowa Rady 2008/978/WSiSW z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie europejskiego nakazu dowodowego dotyczącego przedmiotów, dokumentów i danych, które mają zostać wykorzystane w postępowaniach w sprawach karnych
- KONWENCJA ustanowiona przez Radę zgodnie z art. 34 Traktatu o Unii Europejskiej o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej
- The Schengen Acquis - Agreement, Convention, Accession and Declarations
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. All Rights Reserved