Biblioteka sądowa
Search the Library
Reference number
Website of the European Commission's Directorate-General for Justice - Judicial cooperation
Name
Website of the European Commission's Directorate-General for Justice - Judicial cooperation
Origin
Nie
Publication Date
05/11/2014
Categories
- KONWENCJA ustanowiona przez Radę zgodnie z art. 34 Traktatu o Unii Europejskiej o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej
- KONWENCJA ustanowiona przez Radę zgodnie z art. 34 Traktatu o Unii Europejskiej o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. All Rights Reserved