Due to the updating, the EJN website will be temporarily unavailable on Monday, 4 December, between 10:00 and 12:00. Apologies for the inconvenience it might cause.
Juridische Bilbliotheek
Zoeken in de bibliotheek
Kaderbesluit 2006/783/JBZ van de Raad van 6 oktober 2006 inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen tot confiscatie

Confiscation Orders - Forms

Show
Share this group

Confiscation Orders - Notifications

Show
Share this group
Last reviewed on 29 juli 2022 by EJN Secretariaat
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • © 2017 EJN.Alle rechten voorbehouden