Juridische Bilbliotheek
Zoeken in de bibliotheek
Verordening (EU) 2018/1805 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 inzake de wederzijdse erkenning van bevriezingsbevelen en confiscatiebevelen

Freezing and Confiscation Orders - Declarations and Notifications

Show
Share this group
Last reviewed on 27 mei 2024 by EJN Secretariaat
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • © 2017 EJN.Alle rechten voorbehouden