Juridische Bilbliotheek
Zoeken in de bibliotheek
Referentienummer
Naam
Implementation of Council Framework Decision 2006/783/JHA on the application of the principle of mutual recognition to confiscation orders by Spain. 21 January 2011
Herkomst
Nee
Publicatiedatum
08-08-2011
Categorieën
- Kennisgevingen
- Kaderbesluit 2006/783/JBZ van de Raad van 6 oktober 2006 inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen tot confiscatie
- Kaderbesluit 2006/783/JBZ van de Raad van 6 oktober 2006 inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen tot confiscatie
Eigenschappen
Afkomstig van
EJN-hulpmiddelen
Extra bestanden


 
  • © 2017 EJN.Alle rechten voorbehouden