Due to the recent updates of the website, please press Ctrl+F5 to reload the browser and apply the new design.
Juridische Bilbliotheek
Zoeken in de bibliotheek
Referentienummer
Naam
Report from the Commission to the European Parliament and the Council of 23 August 2010 based on Article 22 of the Council Framework Decision 2006/783/JHA of 6 October 2006 on the application of the principle of mutual recognition to confiscation orders
Herkomst
Nee
Publicatiedatum
31-01-2012
Categorieën
- Rapporten
- Kaderbesluit 2006/783/JBZ van de Raad van 6 oktober 2006 inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen tot confiscatie
- Kaderbesluit 2006/783/JBZ van de Raad van 6 oktober 2006 inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen tot confiscatie
Eigenschappen
Afkomstig van
EJN-hulpmiddelen
Extra bestanden


 
  • © 2017 EJN.Alle rechten voorbehouden