Juriidiline raamatukogu
Search the Library
Nõukogu akt, 29. mai 2000, millega kehtestatakse Euroopa Liidu lepingu artikli 34 kohane konventsioon Euroopa Liidu riikide vahelise vastastikuse õigusabi kohta kriminaalasjades

Convention of 29 May 2000 - Declarations / Reservations

Show
Share this group
Last reviewed on 14 märts 2022 by EJN sekretariaat
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • ® 2021 EJN. Kõik õigused kaitstud