Juriidiline raamatukogu
Search the Library
Reference number
Name
Roheline Raamat kriminaalasjades erinevates liikmesriikides tõendite kogumise ja selliste tõendite vastuvõetavuse kohta
Origin
Ei
Publication Date
26.09.2014
Categories
- The Schengen Acquis - Agreement, Convention, Accession and Declarations
- Nõukogu akt, 29. mai 2000, millega kehtestatakse Euroopa Liidu lepingu artikli 34 kohane konventsioon Euroopa Liidu riikide vahelise vastastikuse õigusabi kohta kriminaalasjades
- The Schengen Acquis - Agreement, Convention, Accession and Declarations
- Nõukogu raamotsus 2008/978/JSK, 18. detsember 2008 , mis käsitleb Euroopa tõendikogumismäärust esemete, dokumentide ja andmete kogumiseks kriminaalmenetluses kasutamise eesmärgil
- Nõukogu akt, 29. mai 2000, millega kehtestatakse Euroopa Liidu lepingu artikli 34 kohane konventsioon Euroopa Liidu riikide vahelise vastastikuse õigusabi kohta kriminaalasjades
- The Schengen Acquis - Agreement, Convention, Accession and Declarations
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. Kõik õigused kaitstud