Juriidiline raamatukogu
Search the Library
Reference number
Name
Statements by the Republic of Austria on the Convention of 29 May 2000 on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the EU. Amendment to statement on art. 24. 2016
Origin
Ei
Publication Date
11/03/2016
Categories
- Nõukogu akt, 29. mai 2000, millega kehtestatakse Euroopa Liidu lepingu artikli 34 kohane konventsioon Euroopa Liidu riikide vahelise vastastikuse õigusabi kohta kriminaalasjades
- Nõukogu akt, 29. mai 2000, millega kehtestatakse Euroopa Liidu lepingu artikli 34 kohane konventsioon Euroopa Liidu riikide vahelise vastastikuse õigusabi kohta kriminaalasjades
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. Kõik õigused kaitstud