25-29 May EJN Website may be affected by temporary disruptions due to updates. Apologies for any inconveniences caused.
Библиотека
Търсене в библиотеката
Рамково решение 2003/577/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно изпълнението в Европейския съюз на решения за обезпечаване на имущество и доказателства

Freezing Orders - Notifications

Show
Share this group
Last reviewed on 19 август 2021 by Секретариат на ЕСМ
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved