Библиотека
Търсене в библиотеката
Номер
Име
Рамкови решения 2003/577/ПВР, 2009/948/ПВР, 2008/909/ПВР и 2008/947/ПВР — Декларации и нотификации, направени от Словашката република
Източник
Не
Publication Date
04.08.2015
Категории
- Нотификации
- Рамково решение 2003/577/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно изпълнението в Европейския съюз на решения за обезпечаване на имущество и доказателства
- Рамково решение 2003/577/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно изпълнението в Европейския съюз на решения за обезпечаване на имущество и доказателства
Свойства на документа
Създател
Инструменти на ЕСМ
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved