Библиотека
Търсене в библиотеката
Номер
Explanatory report on National Legislation of FD Freezing Orders
Име
Explanatory report on National Legislation of FD Freezing Orders
Източник
Не
Publication Date
29/03/2016
Категории
- Доклади
- Рамково решение 2003/577/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно изпълнението в Европейския съюз на решения за обезпечаване на имущество и доказателства
- Рамково решение 2003/577/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно изпълнението в Европейския съюз на решения за обезпечаване на имущество и доказателства
Свойства на документа
Създател
Инструменти на ЕСМ
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved