Due to the updates of the website, please press Ctrl+F5 to reload the browser and see the new design of Atlas, Fiches Belges and Compendium.
Библиотека
Търсене в библиотеката
Номер
1005
Име
Транспониране от Латвия на Рамковото решение на Съвета 2003/577/ПВР от 22 юли 2003 година относно изпълнение в Европейския съюз на решения за обезпечаване на имущество или доказателства – Изявление и компетентни органи
Източник
Не
Publication Date
03.08.2011
Категории
- Нотификации
- Рамково решение 2003/577/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно изпълнението в Европейския съюз на решения за обезпечаване на имущество и доказателства
- Рамково решение 2003/577/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно изпълнението в Европейския съюз на решения за обезпечаване на имущество и доказателства
Свойства на документа
Създател
Инструменти на ЕСМ
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved