Reţea de puncte de contact cu privire la persoane vinovate de genocid şi crime împotriva umanităţii


La cerere, punctele de contact trebuie să îşi furnizeze reciproc informaţiile care pot prezenta un interes pentru anchetele privind faptele de genocid, crimele împotriva umanităţii şi crimele de război. De asemenea, acestea pot face schimb de astfel de informaţii din proprie iniţiativă. În plus, punctele de contact sunt responsabile de facilitarea cooperării cu autorităţile naţionale competente.

Access the website by clicking on Genocide network

General information leafleft

Genocide Network meetings


To return to the Partner list, please click on here.

   • © 2017 RJE. Toate drepturile rezervate.