Due to the recent updates of the website, please press Ctrl+F5 to reload the browser and apply the new design.
Juridische Bilbliotheek
Show status of implementations for

Slowakije
For the practical application of the Legal Instruments for this country, check the EJN-hulpmiddelen
Last reviewed on 17 november 2023 by EJN Secretariaat
 Export section
Print
Rechtsinstrument/rechtshandelingEntry into forceCountry NotificationRelated National legislationAdditional Information
Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten Implemented   1 sep 2010

Statements under arts. 6.3, 7.2 and 25.2 EAW by Slovakia

Act no 154/2010 Coll. of 09/03/2010 on the European Arrest Warrant

Implementation of Framework Decision on EAW by Member States. April 2020

Kaderbesluit 2009/299/JBZ van de Raad van 26 februari 2009 tot wijziging van Kaderbesluit 2002/584/JBZ, Kaderbesluit 2005/214/JBZ, Kaderbesluit 2006/783/JBZ, Kaderbesluit 2008/909/JBZ en Kaderbesluit 2008/947/JBZ en tot versterking van de procedurele rechten van personen, tot bevordering van de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen gegeven ten aanzien van personen die niet verschenen zijn tijdens het proces Implemented   -

1. Act no 154/2010 Coll. of 09/03/2010 on the European Arrest Warrant. Implemented on 01/09/2010.
2. Act no 344/2012 Coll. of 17/10/2012 that amending Acts no 154/2010 Coll, 549/2011 Coll and 221/2006 Coll. Implemented on 01/12/2012.
3. Act no 183/2011 Coll. of 01/06/2011 on mutual recognition and execution of financial penalties. Implemented on 01/08/2011.
4. Act no 533/2011 Coll. of 02/12/2011 on mutual recognition and execution of judgments not imposing custodial sentence and probation decisions with a view to the supervision of probation measures in the European Union. Implemented on 01/02/2012.
5. Act no 549/2011 Coll. of 02/12/2011 on mutual recognition and execution of judgments imposing custodial sentences or measures involving deprivation of liberty in the European Union. Implemented on 01/02/2012

-
Kaderbesluit 2000/383/JBZ van de Raad tot versterking, door middel van strafrechtel?ke en andere sancties, van de bescherming tegen valsemunter? in verband met het in omloop brengen van de euro Implemented   -

Fully implemented by Act no 300/2005 Coll. of 20/05/2005, Criminal Code.

-
Kaderbesluit 2001/220/JBZ van de Raad van 15 maart 2001 inzake de status van het slachtoffer in de strafprocedure Implemented   1 jan 2006 -

Act no 301/2005 Coll. of 24/05/2005, Code of Criminal Procedure.

-
Kaderbesluit 2001/413/JAI van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de bestrijding van fraude en vervalsing in verband met andere betaalmiddelen dan contanten Implemented   1 jan 2006 -

Act No. 300/2005 Coll. of 20/05/2005, Criminal Code

-
Kaderbesluit 2001/500/JBZ van de Raad van 26 juni 2001 inzake het witwassen van geld, de identificatie, opsporing, bevriezing, inbeslagneming en confiscatie van hulpmiddelen en van opbrengsten van misdr?ven Implemented   1 jan 2006 -

Act No. 300/2005 Coll. of 20/05/2005, Criminal Code

-
Kaderbesluit 2002/465/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 inzake gemeenschappelijke onderzoeksteams Implemented   1 jan 2006 -

Act no 301/2005 Coll. of 24/05/2005, Code of Criminal Procedure.

-
Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 inzake terrorismebestrijding Implemented   1 jan 2006 -

Act No. 300/2005 Coll. of 20/05/2005, Criminal Code

-
Kaderbesluit 2002/629/JBZ van de Raad van 19 juli 2002 inzake bestrijding van mensenhandel. Implemented   -

This Framework Decision was replaced by Directive No. 2011/36/EU of the European Parliament and of the Council of 5 April 2011 on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims.This directive is fully implemented by Act no 300/2005 Coll. of 20/05/2005, Criminal Code.

-
Kaderbesluit 2002/946/JBZ van de Raad van 28 november 2002 tot versterking van het strafrechtelijk kader voor de bestrijding van hulpverlening bij illegale binnenkomst, illegale doortocht en illegaal verblijf Implemented   1 jan 2006 -

Act no 300/2005 Coll. of 24/05/2005, Code of Criminal Procedure.

Report from the Commission on the implementation of this Framework Decision.

Kaderbesluit 2003/568/JBZ van de Raad van 22 juli 2003 inzake de bestrijding van corruptie in de privé-sector Implemented   1 jan 2006 -

Act No. 300/2005 Coll. of 20/05/2005, Criminal Code

-
Kaderbesluit 2003/577/JBZ van de Raad van 22 juli 2003 inzake de tenuitvoerlegging in de Europese Unie van beslissingen tot bevriezing van voorwerpen of bew?sstukken Implemented   1 jan 2006

Declaration by the Slovak Republic regarding Framework Decision 2003/577/JHA on the execution in the European Union of orders freezing property or evidence. Art. 9 (3). Pdf

Notification by Slovakia on the implementation of the Framework Decision on Freezing Orders. Accepted languages. Czech. Pdf

Act no 650/2005 Coll. of 13/12/2005 on the execution in the European Union of orders freezing property or evidence

Complementary information provided by the Council Secretariat

Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad van 22 december 2003 ter bestrijding van seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie Implemented   -

Directive of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on combating the sexual abuse and sexual exploitation of children and child pornography, and replacing Council Framework Decision 2004/68/JHA (2011/93/EU) implemented on 01/08/2013. National legislation: Act no 300/2005 Coll. of 20/05/2005, Criminal Code as amended by the Act no 204/2013 Coll.

Framework Decision replaced by Directive 2011/93/EU on combating the sexual abuse and sexual exploitation of children and child pornography of 13 December 2011 , and replacing Council Framework Decision 2004/68/JHA (table of status of implementation) which this country has implemented.

Kaderbesluit 2004/757/JBZ van de Raad van 25 oktober 2004 betreffende de vaststelling van minimumvoorschriften met betrekking tot de bestanddelen van strafbare feiten en met betrekking tot straffen op het gebied van de illegale drugshandel Implemented   1 jan 2006 -

Act no 300/2005 Coll. of 20/05/2005, Criminal Code.

-
Kaderbesluit 2005/212/JBZ van de Raad van 24 februari 2005 inzake de confiscatie van opbrengsten van misdrijven, alsmede van de daarbij gebruikte hulpmiddelen en de door middel daarvan verkregen voorwerpen Implemented   1 sep 2010 -

Law No. 224/2010

-
Kaderbesluit 2005/222/JBZ van de Raad van 24 februari 2005 over aanvallen op informatiesystemen. Implemented   ---
Kaderbesluit 2005/214/JBZ van de Raad van 24 februari 2005 inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op geldelijke sancties Implemented   1 aug 2011

Notification of the implementation of the Framework Decision on Financial Penalties by Slovakia. Pdf

Delcaration by Slovak Republick, September 2023

Act no 183/2011 Coll. of 01/06/2011 on mutual recognition and execution of financial penalties

Complementary information provided by the Council Secretariat

Kaderbesluit 2006/783/JBZ van de Raad van 6 oktober 2006 inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen tot confiscatie Implemented   1 jan 2017

Notification of the implementation of the Framework Decision on Confiscation Orders by Slovakia

Implemented by the act No. 316/2016 Coll., legally binding since 1 January 2017

-
Kaderbesluit 2006/960/JBZ van de Raad van 18 december 2006 betreffende de vereenvoudiging van de uitwisseling van informatie en inlichtingen tussen de rechtshandhavingsautoriteiten van de lidstaten van de Europese Unie Implemented   15 dec 2008 -

Act no 301/2005 Coll. of 24/05/2005, Code of Criminal Procedure as amended by the Act no 491/2008 Coll.

-
Kaderbesluit 2008/675/JBZ van de Raad van 24 juli 2008 betreffende de wijze waarop bij een nieuwe strafrechtelijke procedure rekening wordt gehouden met veroordelingen in andere lidstaten van de Europese Unie Implemented   1 jan 2013 -

Act no 301/2005 Coll. of 24/05/2005, Code of Criminal Procedure as amended by the Act 334/2012 Coll.

-
Kaderbesluit 2008/841/JBZ van de Raad van 24 oktober 2008 ter bestrijding van georganiseerde criminaliteit Implemented   1 sep 2010 -

Act no 300/2005 Coll. of 20/05/2005, Criminal Code as amended by the Act no 224/2010 Coll.

-
Kaderbesluit 2008/909/JBZ van de Raad van 27 november 2008 inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op strafvonnissen waarbij vrijheidsstraffen of tot vrijheidsbeneming strekkende maatregelen zijn opgelegd, met het oog op de tenuitvoerlegging ervan in de Europese Unie Implemented   1 feb 2012

Notification by the Slovak Republic regarding Framework Decision 2008/909/JHA on the application of the principle of mutual recognition to judgments in criminal matters imposing custodial sentences or measures involving deprivation of liberty for the purpose of their enforcement in the European Union. Art 26 (4). Pdf

Act no 549/2011 Coll. of 02/12/2011 on mutual recognition and execution of judgments imposing custodial sentences or measures involving deprivation of liberty in the European Union

Complementary information provided by the Council Secretariat

Complementary information: Declarations under Article 7(4) -double criminality- and Article 28(2) -transitional provision-

Kaderbesluit 2008/913/JBZ van de Raad van 28 november 2008 betreffende de bestrijding van bepaalde vormen en uitingen van racisme en vreemdelingenhaat door middel van het strafrecht Implemented   1 sep 2009 -

Act no 300/2005 Coll. of 20/05/2005, Criminal Code as amended by the Act no 257/2009 Coll.

-
Kaderbesluit 2008/919/JBZ van de Raad van 28 november 2008 tot wijziging van Kaderbesluit 2002/475/JBZ inzake terrorismebestrijding Implemented   1 jan 2010 -

Act no 300/2005 Coll. of 20/05/2005, Criminal Code as amended by the Act no 576/2009 Coll.

-
Kaderbesluit 2008/947/JBZ van de Raad van 27 november 2008 inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning op vonnissen en proeftijdbeslissingen met het oog op het toezicht op proeftijdvoorwaarden en alternatieve straffen Implemented   1 feb 2012

Notification by the Slovak Republic regarding Framework Decision 2008/947/JHA on the application of the principle of mutual recognition to judgments and probation decisions with a view to the supervision of probation measures and alternative sanctions. Art. 23 (4). Pdf

Act no 533/2011 Coll. of 02/12/2011 on mutual recognition and execution of judgments not imposing custodial sentence and probation decisions with a view to the supervision of probation measures in the European Union

Complementary information provided by the Council Secretariat

Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad van 27 november 2008 over de bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de politiële en justitiële samenwerking in strafzaken Implemented   1 aug 2011 -

Act No. 757/2004 Coll. of 09/12/2004 on courts as amended by the Act No. 192/2011 Coll.

-
Kaderbesluit 2009/315/JBZ van de Raad van 26 februari 2009 betreffende de organisatie en de inhoud van uitwisseling van gegevens uit het strafregister tussen de lidstaten Implemented   1 jan 2008 -

Act no 330/2007 Coll. of 20/06/2007 on Criminal Record

-
Kaderbesluit 2009/829/JBZ van de Raad van 23 oktober 2009 inzake de toepassing, tussen de lidstaten van de Europese Unie, van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen inzake toezichtmaatregelen als alternatief voor voorlopige hechtenis Implemented   1 jul 2013

Individual notification on the implementation of Framework Decision on Supervision Measures by Slovakia

Notification of the Framework Decision on Supervision Measures Slovakia. pdf

Notification of competent authorities on Supervision Measures FD by Slovakia

Declarations by the Slovak Republic, 21 September 2023

Act no 161/2013 Coll. of 22/05/2013 on transfer, mutual recognition and execution of decisions on supervision measures as an alternative to provisional detention in the European Union

Complementary information provided by the Council Secretariat

Kaderbesluit 2009/948/JBZ van de Raad van 30 november 2009 over het voorkomen en beslechten van geschillen over de uitoefening van rechtsmacht bij strafprocedures Implemented   1 aug 2013

Individual notification on the implementation of Framework Decision on conflicts of jurisdiction by Slovakia

Notification on the implementation of Framework Decision on conflicts of jurisdiction by Slovakia

Notification on the implementation of the Framework Decision on conflicts of jurisdiction by Slovakia. Competent Authorities. Pdf

Declaration by the Slovak Republic regarding Council Framework Decision 2009/948/JHA on prevention and settlement of conflicts of exercise of jurisdiction in criminal proceedings. Art. 14 (1). Pdf

Notification by Slovakia on the implementation of the Framework Decision on Conflicts of Jurisdiction. Accepted languages. Czech. Pdf

Act no 301/2005 Coll. of 24/05/2005,

Code of Criminal Procedure as amended by the Act no 204/2013 Coll.

Complementary information provided by the Council Secretariat

Richtlijn 2001/40/EG van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de onderlinge erkenning van besluiten inzake de verwijderingvan onderdanen van derde landen Implemented   21 dec 2007 --
Richtlijn 2002/90/EG van de Raad van 28 november 2002 tot omschrijving van hulpverlening bij illegale binnenkomst, illegale doortocht en illegaal verblijf Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Richtlijn 2004/80/EG van de Raad van 29 april 2004 betreffende de schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Richtlijn 2005/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 inzake verontreiniging vanaf schepen en invoering van sancties voor inbreuken Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie van 1 augustus 2006 tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de definitie van politiek prominente personen en wat betreft de technische criteria voor vereenvoudigde klantenonderzoeksprocedures en voor vrijstellingen op grond van occasionele of zeer beperkte financiële activiteiten Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Richtlijn 2008/99/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Richtlijn 2009/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot wijziging van Richtlijn 2005/35/EG inzake verontreiniging vanaf schepen en invoering van sancties voor inbreuken. Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Richtlijn 2010/64/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan, en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/629/JBZ van de Raad Implemented   6 apr 2013 -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Richtlijn 2011/82/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over verkeersveiligheidsgerelateerde verkeersovertredingen   - ---
Richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en ter vervanging van Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Richtlijn 2011/99/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende het Europees beschermingsbevel Implemented   1 jan 2016 -

Fully implemented by the Act No. 398/2015 Coll. of 12/11/15 About European Protection Order In Criminal Matters which has been legally binding since  01/01/2016.

-
Richtlijn 2012/13/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het recht op informatie in strafprocedures Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming Planned   process ongoing --

Implemented Art. 1 to 30, Article 31(1), (2) and (6) to (9), Articles 32 to 46, Articles 49 and 50 and Annex I.

Richtlijn 2013/40/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 augustus 2013 over aanvallen op informatiesystemen en ter vervanging van Kaderbesluit 2005/222/JBZ van de Raad Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Richtlijn 2013/48/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel en het recht om een derde op de hoogte te laten brengen vanaf de vrijheidsbeneming en om met derden en consulaire autoriteiten te communiceren tijdens de vrijheidsbeneming Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Richtlijn 2014/42/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de bevriezing en confiscatie van hulpmiddelen en opbrengsten van misdrijven in de Europese Unie Implemented   1 jan 2017 -

 

 

Richtlijn 2014/41/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende het Europees onderzoeksbevel in strafzaken Implemented   15 okt 2017

 Notification 41/2017 by Slovak Republic concerning Directive 2014/41/EU on the European Investigation Order in criminal matters

Law No. 236/2017 Coll. on European Investigative Order in Criminal Matters from September the 6th.

Notifications Slovakia

Useful tools and information for the practical application of the European Investigation Order (EIO) directive

Richtlijn 2014/62/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de strafrechtelijke bescherming van de euro en andere munten tegen valsemunterij en ter vervanging van Kaderbesluit 2000/383/JBZ van de Raad Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Richtlijn 2014/66/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming Implemented   -

National implementing measures provided to European Commission

-
Richtlijn 2014/57/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende strafrechtelijke sancties voor marktmisbruik (richtlijn marktmisbruik)   - ---
Richtlijn (EU) 2015/413 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2015 ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over verkeersveiligheidsgerelateerde verkeersovertredingen Implemented   -

National Implementing Measures provided to the European Commission

-
Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie   - ---
Richtlijn (EU) 2016/343 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende de versterking van bepaalde aspecten van het vermoeden van onschuld en van het recht om in strafprocedures bij de terechtzitting aanwezig te zijn Implemented   15 okt 2017 -

 

-
Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad   - ---
Richtlijn (EU) 2017/541 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 inzake terrorismebestrijding en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad en tot wijziging van Besluit 2005/671/JBZ van de Raad   - ---
RICHTLIJN (EU) 2016/681 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit   - ---
Richtlijn (EU) 2016/800 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure Implemented   1 jul 2018 -

 

-
Richtlijn (EU) 2016/1919 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 betreffende rechtsbijstand voor verdachten en beklaagden in strafprocedures en voor gezochte personen in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel Implemented   1 jul 2018 -

 

-
RICHTLIJN (EU) 2017/1371 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 5 juli 2017 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt Implemented   1 aug 2019 -

 

-
2018/843/EU: Directive (EU) 2018/843 of 30 May 2018 **n_amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, and amending Directives 2009/138/EC and 2013/36/EU_n**   - ---
RICHTLIJN (EU) 2018/1673 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 oktober 2018 inzake de strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld   - ---
RICHTLIJN (EU) 2019/713 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 17 april 2019 betreffende de bestrijding van fraude met en vervalsing van niet-contante betaalmiddelen en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/413/JBZ van de Raad   - ---
RICHTLIJN (EU) 2019/884 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 17 april 2019 tot wijziging van Kaderbesluit 2009/315/JBZ van de Raad, betreffende de uitwisseling van informatie over onderdanen van derde landen en betreffende het Europees Strafregisterinformatiesysteem (Ecris), en ter vervanging van Besluit 2009/316/JBZ van de Raad Planned   process ongoing ---
2023/1544/EU: Directive (EU) 2023/1544 of the European Parliament and of the Council of 12 July 2023 laying down harmonised rules on the designation of **n_designated establishments and the appointment of legal representatives for the purpose of gathering electronic evidence_n** in criminal proceedings   - ---
Kaderbesluit 2008/978/JBZ van de Raad van 18 december 2008 betreffende het Europees bewijsverkrijgingsbevel ter verkrijging van voorwerpen, documenten en gegevens voor gebruik in strafprocedures   - -

This Framework Decision is replaced by Directive No. 2014/41/EU of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 regarding the European Investigation Order in criminal matters. This Directive will be implemented in accordance with the transposition date ( 22/05/17 at the latest).

-
  • © 2017 EJN.Alle rechten voorbehouden
System.Web.HttpWriter