Despre RJE


Rețeaua Judiciară Europeană (RJE) este o rețea de puncte de contact naționale pentru facilitarea cooperării judiciare în materie penală. RJE a fost creată prin Acțiunea comună 98/428/JAI din 29 iunie 1998 pentru a îndeplini recomandarea nr. 21 din Planul de acțiune privind combaterea criminalității organizate, adoptat de Consiliu la 28 aprilie 1997.

În decembrie 2008, a intrat în vigoare un nou temei juridic, Decizia 2008/976/JAI a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind Rețeaua Judiciară Europeană (denumită în continuare „Decizia RJE”), care a consolidat statutul juridic al RJE, menținând totodată spiritul din anul 1998.

RJE este alcătuită din punctele de contact din statele membre desemnate de către fiecare stat membru dintre autoritățile centrale care răspund de cooperarea judiciară internațională, autoritățile judiciare sau alte autorități competente cu responsabilități specifice în domeniul cooperării judiciare internaționale.

Rolul principal al punctelor de contact ale RJE, definite de Decizia RJE ca „intermediari activi”, este de a facilita cooperarea judiciară în materie penală dintre statele membre ale UE, în special în cadrul acțiunilor de combatere a formelor grave de criminalitate. În acest scop, acestea contribuie la stabilirea unor contacte directe între autoritățile competente și la furnizarea de informații juridice și practice necesare pentru elaborarea în mod eficient a unei cereri de cooperare judiciară sau pentru îmbunătățirea cooperării judiciare în general.

De asemenea, punctele de contact ale RJE sunt implicate în și promovează organizarea de sesiuni de formare în domeniul cooperării judiciare.

Dintre punctele de contact ale RJE, fiecare stat membru a desemnat un corespondent național care are rol de coordonare. În fiecare stat membru există, de asemenea, un corespondent național tehnic care asigură furnizarea și actualizarea informațiilor pe site-ul web al RJE, inclusiv instrumentele electronice ale RJE.

RJE dispune de un secretariat aflat la sediul Eurojust de la Haga, care răspunde de administrarea RJE. Secretariatul RJE asigură funcționarea și continuitatea rețelei.

  • © 2017 RJE. Toate drepturile rezervate.