Het secretariaat van het Europees Justitieel Netwerk


Missie 

Volgens Artikel 2, lid 8, van het EJN-besluit is het EJN-secretariaat verantwoordelijk voor het beheer van het Europees Justitieel Netwerk.

Volgens Artikel 25 a (b) van besluit 2002/187/JBZ van de Raad van 28 februari 2002 betreffende de oprichting van Eurojust teneinde de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit te versterken, zoals gewijzigd in besluit 2003/659/JBZ van de Raad en besluit 2008/426/JBZ van de Raad van 16 december 2008 inzake het versterken van Eurojust (hierna te noemen “het Eurojust-besluit”), maakt het secretariaat van het EJN deel uit van het personeel van Eurojust, maar vormt het een aparte eenheid. Het secretariaat is autonoom, zoals aangegeven in alinea 20 van besluit 2008/426/JBZ van de Raad van 16 december 2008 inzake het versterken van Eurojust.

Het EJN-secretariaat dat het Europees justitieel netwerk beheert en het EJN de nodige deskundige ervaring, historie en continuïteit verschaft, heeft in de praktijk onder meer de volgende taken:

  • het verzorgen van het behoorlijk beheer van het EJN teneinde de EJN-contactpunten in staat te stellen hun taken uit te voeren en de EJN-identiteit te bewaren;
  • het opzetten, onderhouden en verbeteren van het informatiesysteem/de website van het EJN;
  • het opstellen van documenten met betrekking tot de activiteiten van het EJN (waaronder verslagen zoals bedoeld in artikel 13 van het EJN-besluit);
  • het bijhouden van een algemeen, actueel overzicht van projecten en besluiten die zijn genomen binnen het EJN;
  • het bieden van ondersteuning aan de lidstaat die voorzitter is van de Raad met betrekking tot het organiseren van de bijeenkomsten;
  • het uitwisselen van informatie over de uitdagingen, resultaten, moeilijkheden en andere zaken van algemeen belang voor het EJN met de EJN-contactpunten in de vorm van voortdurend overleg (bijv. door middel van een nieuwsbrief);
  • het opstellen van concept actieplannen voor de nieuwe en lopende projecten van het EJN na overleg met de nationale correspondenten;
  • het aangaan en onderhouden van relaties met andere instellingen en structuren op het gebied van justitiële samenwerking in strafzaken binnen en buiten de EU; en
  • het vergroten van de bekendheid van het EJN, onder meer door het EJN te presenteren tijdens vergaderingen, conferenties of andere evenementen die zowel binnen als buiten de EU worden georganiseerd door partners in de andere landen of door internationale organisaties.

 

Visie  

Het EJN-secretariaat dient zijn eigen identiteit te bewaren. Daardoor kan het ejn-secretariaat het EJN vertegenwoordigen in besloten overleg en coördinatie met de lidstaat die voorzitter is van de Raad en zijn taken volgens het EJN-besluit verrichten. Verder kan het zo een visionair team vormen dat signaleert op welke nieuwe gebieden het EJN betrokken kan zijn of het EJN zich kan richten, waarbij het profiteert van zijn strategische positie. Tot slot stuurt het de nationale correspondenten actuele info over de ontwikkelingen op het gebied van internationale justitiële samenwerking. Het EJN-secretariaat moet derhalve kunnen beschikken over alle nodige middelen voor de uitvoering van zijn belangrijke taken, waaronder personeel, financiële middelen en andere materiële zaken.

 

EJN Secretariat

Johan de Wittlaan 9
2517 JR The Hague
The Netherlands
Fax:  +31 (0) 70 412 5570

 

Ola Löfgren
Secretary to the EJN

(Head of EJN Secretariat)


 

+31 (0) 70 412 5575
olofgren@eurojust.europa.eu

Ianina Gabriela Lipara
EJN Secretariat Coordinator

 

+31 (0) 70 412 5571
ilipara@eurojust.europa.eu

Maija Andrijauska
Seconded National Expert

 

 
+31 (0) 70 412 5607
mandrijauska@eurojust.europa.eu

Ele-Marit Eomois
Legal Specialist

 

 +31 (0) 70 412 5576
eeomois@eurojust.europa.eu

Anna Baldan
Legal Specialist
+31 (0) 70 412 5852
abaldan@eurojust.europa.eu

Deyana Dyankova
Legal Assistant

+31 (0) 70 412 5549
ddyankova@eurojust.europa.eu

  • © 2017 EJN.Alle rechten voorbehouden