Tajništvo EJN


Misija

U skladu s odredbama članka 2. stavka 8. Odluke o Europskoj pravosudnoj mreži, tajništvo Europske pravosudne mreže zaduženo je za upravljanje Europskom pravosudnom mrežom.

U skladu s člankom 25a. stavkom b. Odluke Vijeća 2002/187/PUP od 28. veljače 2002. kojom se osniva Eurojust s ciljem jačanja borbe protiv teških kaznenih djela, kako je izmijenjena Odlukom Vijeća 2003/659/PUP i Odlukom Vijeća 2008/426/PUP od 16. prosinca 2008. o jačanju Eurojusta (dalje u tekstu „Odluka o Eurojustu”), Tajništvo Europske pravosudne mreže dio je osoblja Eurojusta ali djeluje kao zasebna jedinica. Uživa autonomiju, kako je navedeno u uvodnoj izjavi 20. Odluke Vijeće 2008/426/PUP od 16. prosinca 2008. o jačanju Eurojusta.
Kao administrativno tijelo Europske pravosudne mreže tajništvo EJN-u osigurava potrebno profesionalno iskustvo, povijest i kontinuitet, a njegovi praktični zadaci, između ostaloga, uključuju:

• osiguravanje pravilnog vođenja Europske pravosudne mreže, s ciljem omogućavanja kontaktnim točkama EJN-a da ispunjavaju svoje zadaće i očuvanja identiteta EJN-a;

• uspostavljanje, održavanje i unaprjeđenje informacijskog sustava/mrežnih stranica EJN-a;

• sastavljanje dokumenata koji se odnose na aktivnosti EJN-a (uključujući izvješća navedena u članku 13. Odluke o EJN-u);

• vođenje opće, ažurirane evidencije projekata i odluka donesenih u okviru EJN-a;

• osiguravanje podrške državama članicama koje predsjedaju Vijećem vezano na organizaciju sastanaka;

• razmjenu informacija o izazovima, postignućima, poteškoćama i svim ostalim pitanjima od općeg interesa za EJN s kontaktnim točkama EJN-a, na bazi stalnih konzultacija (npr. u novostima);

• pripremu nacrta Akcijskih planova za nove i projekte EJN-a u tijeku, nakon obavljenih konzultacija s nacionalnim dopisnicima;

• uspostavljanje i održavanje odnosa s ostalim tijelima i strukturama u području pravosudne suradnje u kaznenim stvarima, unutar i izvan EU-a; i

• promicanje EJN-a, uključujući predstavljanje EJN-a na skupovima, konferencijama i ostalim događanjima organiziranima u EU-u ili one izvan EU-a koje organiziraju partneri u trećim zemljama ili međunarodne organizacije.Vizija

Tajništvo Europske pravosudne mreže mora imati vlastiti identitet, kako bi moglo ne samo zastupati Europsku pravosudnu mrežu u uskoj suradnji i konzultacijama s državama članicama koje predsjedavaju Vijećem i ispunjavati svoje zadaće u skladu s Odlukom o EJN-u, već i kako bi, kao vizionarski tim, moglo identificirati područja u koja se EJN može uključivati ili na koja se može usredotočiti, koristeći prednosti svojeg strateškog položaja i prenošenjem nacionalnim dopisnicima onih ažuriranih informacija koje se odnose na sve što se dešava u području međunarodne pravosudne suradnje. To su razlozi zbog kojih tajništvo EJN-a mora na raspolaganju imati sva potrebna sredstva kojima će ispuniti svoje važne zadaće, uključujući ljudske, financijske i ostale materijalne resurse.

 

EJN Secretariat

Johan de Wittlaan 9
2517 JR The Hague
The Netherlands
Fax: +31 (0) 70 412 5570


 

Ola Löfgren
Secretary to the EJN

(Head of EJN Secretariat)


 

+31 (0) 70 412 5575
olofgren@eurojust.europa.eu

Ianina Gabriela Lipara
EJN Secretariat Coordinator

 

+31 (0) 70 412 5571
ilipara@eurojust.europa.eu

Maija Andrijauska
Seconded National Expert

 

 
+31 (0) 70 412 5607
mandrijauska@eurojust.europa.eu

Ele-Marit Eomois
Legal Specialist

 

 +31 (0) 70 412 5576
eeomois@eurojust.europa.eu

Anna Baldan
Legal Specialist
+31 (0) 70 412 5852
abaldan@eurojust.europa.eu

Deyana Dyankova
Legal Assistant

+31 (0) 70 412 5549
ddyankova@eurojust.europa.eu

  • ® 2020 EJN. All Rights Reserved