Europæiske Retlige Netværkssekretariat


Mission

I overensstemmelse med bestemmelserne i Artikel 2 (8) i EJN-afgørelsen, er EJN-sekretariatet ansvarlig for administrationen af det Europæiske Retlige Netværk.

Ifølge Artikel 25a (b) af Rådets afgørelse 2002/187/JHA af 28. februar 2002 for oprettelsen af Eurojust med henblik på at styrke bekæmpelsen af grov kriminalitet, som ændret ved Rådets afgørelse 2003/659/JHA og ved Rådets afgørelse 2008/426/JHA af 16. december 2008 om styrkelsen af Eurojust (herefter ”Eurojust-afgørelsen”), er EJN-sekretariatet en del af Eurojust-personalet, men fungerer som en separat enhed. Det har autonomi, som fastlagt i paragraf 20 i Rådets afgørelse 2008/426/JHA af 16. december 2008 omkring styrkelsen af Eurojust.
EJN-sekretariatet, som det administrerende organ i det Europæiske Retlige Netværk, leverer den nødvendige professionelle erfaring, historie og kontinuitet og opgaverne kan i praksis blandet andet indeholde:

• sikring af den korrekte administration af EJN med henblik på at gøre det muligt for EJN-kontaktpunkter at udføre deres opgaver og opretholde EJN-identiteten;

• oprettelse, vedligeholdelse og forbedring af EJN-informationssystemet/websitet,

• udformning af udkast til dokumenter relateret til EJN-aktiviteter (inklusive rapporter som omtalt i Artikel 13 i EJN-afgørelsen);

• vedligeholdelse af en almindelig up to date dokumentation af projekter og afgørelser taget indenfor EJN;

• levering af support til medlemsstaten, der varetager formandskabet for Rådet i relation til planlægningen af møder;

• deling af information omkring de udfordringer, resultater, besværligheder og andre problemer af almindelig interesse for EJN med EJN-kontaktpunkterne på et vedvarende konsulterende grundlag (f.eks. via et nyhedsbrev);

• forberedelse af udkast til handlingsplaner for nye og løbende EJN-projekter efter konsultation med de nationale korrespondenter;

• etablering og vedligeholdelse af relationerne med andre organer og enheder indenfor området af retligt samarbejde i kriminalsager indenfor og udenfor EU, og

• anbefaling af EJN, inklusive præsentation af EJN på møder, konferencer og andre events organiseret både indenfor EU eller udenfor af partnere i tredjelande eller internationale organisationer.


Vision

EJN-sekretariatet har dets egen identitet, for ikke alene at være i stand til at repræsentere EJN i tæt konsultation og samarbejde med medlemsstaten, som varetager formandskabet for Rådet og for at udføre dets opgaver ifølge EJN-afgørelsen, men også for at være et visionært team, der identificerer nye områder, hvor EJN kan involveres eller fokusere på, drage fordel af dets strategiske position og overføre opdateret information angående aktualiteter indenfor området for internationalt retligt samarbejde til de nationale korrespondenter. EJN-sekretariatet skal af disse grunde være udstyret med alle mulige nødvendige midler for at kunne udføre dets vigtige opgaver, inklusive menneskelige, finansielle og andre materielle ressourcer.

 

EJN Secretariat

Johan de Wittlaan 9
2517 JR The Hague
The Netherlands
Fax: +31 (0) 70 412 5570


 

 

Ola Löfgren
Secretary to the EJN

(Head of EJN Secretariat)


 

+31 (0) 70 412 5575
olofgren@eurojust.europa.eu

Ianina Gabriela Lipara
EJN Secretariat Coordinator

 

+31 (0) 70 412 5571
ilipara@eurojust.europa.eu

Maija Andrijauska
Seconded National Expert

 

 
+31 (0) 70 412 5607
mandrijauska@eurojust.europa.eu

Ele-Marit Eomois
Legal Specialist

 

 +31 (0) 70 412 5576
eeomois@eurojust.europa.eu

Anna Baldan
Legal Specialist
+31 (0) 70 412 5852
abaldan@eurojust.europa.eu

Deyana Dyankova
Legal Assistant

+31 (0) 70 412 5549
ddyankova@eurojust.europa.eu

  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved