Judicial Atlas
Атласът позволява да се открие местния компетентен орган, към когото да се обърнете за взаимна правна помощ, и предоставя бърз и ефективен канал за пряко изпращане на молби за избраната съдебна мярка.
ИЗБЕРЕТЕ ДЪРЖАВАТА, КЪДЕТО ДА БЪДЕ ИЗПРАТЕНА ВАШАТА МОЛБА:
Държави членки

HR
AT
BE
BG
DE
GR
DK
EE
IE
ES
IT
CY
LV
LT
LU
MT
UK
PL
PT
RO
SK
SI
HU
FI
FR
NL
CZ
SE
        
Държави – кандидати за членки

MK
ME
AL
RS
TR
    
Асоциирани държави извън ЕС

LI
CH
IS
NO
        
Or select from the list of countries:  
  • ® 2017 EJN. All Rights Reserved