Judicial Atlas
 Please, click on the link to access to the New Decision Tree Platform: Platform for the new list of Measures
Атласът позволява да се открие местния компетентен орган, към когото да се обърнете за взаимна правна помощ, и предоставя бърз и ефективен канал за пряко изпращане на молби за избраната съдебна мярка.
ИЗБЕРЕТЕ ДЪРЖАВАТА, КЪДЕТО ДА БЪДЕ ИЗПРАТЕНА ВАШАТА МОЛБА:
Държави членки

HR
AT
BE
BG
DE
GR
DK
EE
IE
ES
IT
CY
LV
LT
LU
MT
PL
PT
RO
SK
SI
HU
FI
FR
NL
CZ
SE
Държави – кандидати за членки

MK
ME
AL
RS
TR
    
Асоциирани държави извън ЕС

LI
CH
IS
NO
        
Third Countries

UK
        
Or select from the list of countries:  
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved