Ηνωμένο Βασίλειο - Tools

UK

ΑΤΛΑΣ

Βρείτε την αρμόδια Αρχή εκτέλεσης του αιτήματός σας για δικαστική συνεργασία

Compendium

Σχέδιο αιτήματος για δικαστική συνεργασία

Fiches Belges

Concise legal and practical information on judicial cooperation measures available in the Member States

Status of implementation

Ενσωμάτωση από τα Κράτη-Μέλη των νομικών εργαλείων της ΕΕ

Σημεία Επαφής

Find the contact details of the Contact Points in the Member States, Candidate Countries and Associated Countries (password protected)

Πληροφορίες για τα εθνικά συστήματα

Information about the national systems in the Member States, Candidates Countries and Associated Countries, relevant for international judicial cooperation
  • © 2017 ΕΔΔ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος