Judicial Library
Search the Library
Reference number
Name
Consolidated version of the Council Framework Decision 2003/577/JHA of 22 July 2003 on the execution in the European Union of orders freezing property or evidence (after corrigendum)
Origin
Ne
Publication Date
15/05/2012
Categories
- Okvirni sklep sveta 2003/577/PNZ z dne 22. julija 2003 o izvrševanju sklepov o zasegu premoženja ali dokazov v Evropski uniji
- Okvirni sklep sveta 2003/577/PNZ z dne 22. julija 2003 o izvrševanju sklepov o zasegu premoženja ali dokazov v Evropski uniji
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. Vse pravice pridržane