Judicial Library
Search the Library
Direktiva Evropskega Parlamenta in Sveta 2014/41/EU z dne 3. aprila 2014 o evropskem preiskovalnem nalogu v kazenskih zadevah

European Investigation Order - Notifications

Show
Share this group
Last reviewed on 10 november 2020 by EJN secretariat
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • ® 2020 EJN. Vse pravice pridržane