Judicial Library
Search the Library
Reference number
Name
Skupno sporočilo Eurojusta in Evropske pravosodne mreže o uporabi evropskega preiskovalnega naloga v praksi
Origin
Ne
Publication Date
26. 06. 2019
Categories
- Handbooks, guidelines and practical guidance
- Direktiva Evropskega Parlamenta in Sveta 2014/41/EU z dne 3. aprila 2014 o evropskem preiskovalnem nalogu v kazenskih zadevah
- Direktiva Evropskega Parlamenta in Sveta 2014/41/EU z dne 3. aprila 2014 o evropskem preiskovalnem nalogu v kazenskih zadevah
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. Vse pravice pridržane