Judicial Library
Search the Library
Reference number
Name
EJN Conclusions 2017 on the European Investigation Order (48th and 49th EJN Plenary meetings)
Origin
Ne
Publication Date
11/12/2017
Categories
- SKLEP SVETA 2008/976/PNZ z dne 16. decembra 2008 o Evropski pravosodni mreži
- Direktiva Evropskega Parlamenta in Sveta 2014/41/EU z dne 3. aprila 2014 o evropskem preiskovalnem nalogu v kazenskih zadevah
- SKLEP SVETA 2008/976/PNZ z dne 16. decembra 2008 o Evropski pravosodni mreži
- Direktiva Evropskega Parlamenta in Sveta 2014/41/EU z dne 3. aprila 2014 o evropskem preiskovalnem nalogu v kazenskih zadevah
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. Vse pravice pridržane