Juriidiline raamatukogu
Search the Library
Nõukogu Raamotsus 2005/214/JSK 24. veebruar 2005 rahaliste karistuste vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta

Financial Penalties - Forms

Show
Share this group

Financial Penalties - Notifications

Show
Share this group

Practical Information

Show
Share this group
Last reviewed on 14 detsember 2018 by EJN sekretariaat
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • ® 2017 EJN. Kõik õigused kaitstud