Juriidiline raamatukogu
Search the Library
Reference number
Explanatory report on National Legislation of FD Financial Penalties
Name
Explanatory report on National Legislation of FD Financial Penalties
Origin
Ei
Publication Date
29/03/2016
Categories
- Reports
- Nõukogu Raamotsus 2005/214/JSK 24. veebruar 2005 rahaliste karistuste vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta
- Nõukogu Raamotsus 2005/214/JSK 24. veebruar 2005 rahaliste karistuste vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. Kõik õigused kaitstud