Juriidiline raamatukogu
Search the Library
Reference number
SFP
Name
Table of Implementation: 2005/214/JHA. Financial Penalties of 24 February 2005
Origin
Ei
Publication Date
27.05.2011
Categories
- Status of Implementation
- Nõukogu Raamotsus 2005/214/JSK 24. veebruar 2005 rahaliste karistuste vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta
- Nõukogu Raamotsus 2005/214/JSK 24. veebruar 2005 rahaliste karistuste vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. Kõik õigused kaitstud