Due to the updating, the EJN website will be temporarily unavailable on Monday, 11 December, between 10:00 and 12:00. Apologies for the inconvenience it might cause.
Judiske Bibliotek
Search the Library
Rådets rammeafgørelse 2008/909/RIA af 27. november 2008 om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på domme i straffesager om idømmelse af frihedsstraffe eller frihedsberøvende foranstaltninger med henblik på fuldbyrdelse i Den Europæiske Union

Transfer of Prisoners - Forms

Show
Share this group

Transfer of Prisoners - Notifications

Show
Share this group
Last reviewed on 26 april 2023 by EJN Sekretariatet
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved