Judiske Bibliotek
Search the Library
Reference number
Name
(Pdf) Konsolideret udgave af attesten vedrørende fuldbyrdelse af domme i straffesager om idømmelse af frihedsstraffe eller frihedsberøvende foranstaltninger
Origin
Nej
Publication Date
04/04/2013
Categories
- Forms
- Rådets rammeafgørelse 2008/909/RIA af 27. november 2008 om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på domme i straffesager om idømmelse af frihedsstraffe eller frihedsberøvende foranstaltninger med henblik på fuldbyrdelse i Den Europæiske Union
- Rådets rammeafgørelse 2008/909/RIA af 27. november 2008 om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på domme i straffesager om idømmelse af frihedsstraffe eller frihedsberøvende foranstaltninger med henblik på fuldbyrdelse i Den Europæiske Union
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved