Judiske Bibliotek
Search the Library
Reference number
Name
Rådets rammeafgørelse 2008/909/RIA af 27. november 2008 om anvendelse af gensidig anerkendelse af domme i straffesager om idømmelse af frihedsstraffe eller frihedsberøvende foranstaltninger med henblik på fuldbyrdelse i Den Europæiske Union - Meddelelse fra Frankrig
Origin
Nej
Publication Date
30/06/2014
Categories
- Notifications & Declarations
- Rådets rammeafgørelse 2008/909/RIA af 27. november 2008 om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på domme i straffesager om idømmelse af frihedsstraffe eller frihedsberøvende foranstaltninger med henblik på fuldbyrdelse i Den Europæiske Union
- Rådets rammeafgørelse 2008/909/RIA af 27. november 2008 om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på domme i straffesager om idømmelse af frihedsstraffe eller frihedsberøvende foranstaltninger med henblik på fuldbyrdelse i Den Europæiske Union
Properties
Originator
EJN tools
Additional files


 
  • ® 2020 EJN. All Rights Reserved