Due to the recent updates of the website, please press Ctrl+F5 to reload the browser and apply the new design.
Библиотека
Търсене в библиотеката
Рамково решение 2005/212/ПВР на Съвета от 24 февруари 2005 година относно конфискация на облаги, средства и имущество от престъпления
Last reviewed on 8 февруари 2018 by Секретариат на ЕСМ
Consult the EJN Registry for EJN documents (meetings, minutes etc.)
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved