Due to the updating, the EJN website will be temporarily unavailable on Monday, 4 December, between 10:00 and 12:00. Apologies for the inconvenience it might cause.
Библиотека
Търсене в библиотеката
Номер
Име
Рамково решение на Съвета 2005/212/ПВР от 24 февруари 2005 г. относно конфискация на облаги, средства и имущество от престъпления - Уведомително писмо
Източник
Не
Publication Date
13.04.2012
Категории
- Нотификации
- Рамково решение 2005/212/ПВР на Съвета от 24 февруари 2005 година относно конфискация на облаги, средства и имущество от престъпления
- Рамково решение 2005/212/ПВР на Съвета от 24 февруари 2005 година относно конфискация на облаги, средства и имущество от престъпления
Свойства на документа
Създател
Инструменти на ЕСМ
Additional files


 
  • ® 2021 EJN. All Rights Reserved